Dịch vụ xin giấy phép

Dịch vụ xin giấy phép công bố tiêu chuẩn cơ sở
Dịch vụ xin giấy phép công bố tiêu chuẩn cơ sở
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 18 tháng 5, 2013

Thủ tục xin giấy phép công bố tiêu chuẩn cơ sở Khi sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy phép tại Luật Bắc Việt, quý Khách hàng sẽ được thực hiện các dịch vụ và hưởng các ưu đãi sau: 1. ...

Thủ tục xin giấy phép đăng ký mỹ phẩm
Thủ tục xin giấy phép đăng ký mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 18 tháng 5, 2013

Thủ tục xin giấy phép đăng ký mỹ phẩm Khi sử dụng dịch vụ xin cấp Giấy phép tại Luật Bắc Việt, quý Khách hàng sẽ được thực hiện các dịch vụ và hưởng các ưu đãi sau: 1. Tư vấn ...

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam
Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai tại Việt Nam * Tên Cơ quan cấp phép: ...

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá *  Tên Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh ...

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu * Tên Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương *Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ...

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương *  Tên Cơ quan thống kê:  Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công ...

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương *  Tên Cơ quan tiếp nhân: Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt ...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI *  Tên Cơ quan tiếp nhận:  Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính:  Thủ tục Cấp Giấy chứng ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. * Tên Cơ quan cấp phép: Cục Hoá ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo * Tên Cơ quan cấp phép: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá chất – Bộ Công ...

Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường
Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính:  Xét tặng kỷ niệm chương vì sự ...

Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” * Tên Cơ quan xét tặng: Vụ Thi đua Khen thưởng – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Xét tặng Kỷ niệm ...

Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú * Tên Cơ quan xét tặng: Vụ Thi đua Khen thưởng – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ ...

Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm
Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá chất – Bộ Công Thương *  Tên thủ tục hành chính: Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm * Trình tự thực ...

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh
Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh  * Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị ...

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế
Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế *  Tên Cơ quan cấp phép:  Cục Quản lý cạnh tranh * Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập ...

Thông báo thực hiện khuyến mại
Thông báo thực hiện khuyến mại
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thông báo thực hiện khuyến mại * Tên Cơ quan tiếp nhân:  Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương * Trình tự thực hiện - Thương nhân nộp văn bản thông báo trực tiếp tại trụ sở Sở ...

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá
Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá * Tên Cơ quan tiếp nhận: Vụ Công nghiệp nhẹ *  Tên thủ tục hành chính:  Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá đối ...

 Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại ở nước ngoài
Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại ở nước ngoài
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

 Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại ở nước ngoài *  Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương *  Tên thủ tục hành chính: ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật