Dịch vụ xin giấy phép

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu * Tên Cơ quan cấp phép: Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương *Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ ...

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương *  Tên Cơ quan thống kê:  Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công ...

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương *  Tên Cơ quan tiếp nhân: Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt ...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi Mẫu AI *  Tên Cơ quan tiếp nhận:  Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính:  Thủ tục Cấp Giấy chứng ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. * Tên Cơ quan cấp phép: Cục Hoá ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo * Tên Cơ quan cấp phép: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh ...

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá chất – Bộ Công ...

Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường
Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quản lý thị trường * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính:  Xét tặng kỷ niệm chương vì sự ...

Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam
Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xét tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” * Tên Cơ quan xét tặng: Vụ Thi đua Khen thưởng – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Xét tặng Kỷ niệm ...

Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú * Tên Cơ quan xét tặng: Vụ Thi đua Khen thưởng – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ ...

Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm
Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Hoá chất – Bộ Công Thương *  Tên thủ tục hành chính: Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm * Trình tự thực ...

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh
Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh  * Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị ...

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế
Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập trung kinh tế *  Tên Cơ quan cấp phép:  Cục Quản lý cạnh tranh * Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với tập ...

Thông báo thực hiện khuyến mại
Thông báo thực hiện khuyến mại
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thông báo thực hiện khuyến mại * Tên Cơ quan tiếp nhân:  Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương * Trình tự thực hiện - Thương nhân nộp văn bản thông báo trực tiếp tại trụ sở Sở ...

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá
Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá * Tên Cơ quan tiếp nhận: Vụ Công nghiệp nhẹ *  Tên thủ tục hành chính:  Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu giấy cuốn điếu thuốc lá đối ...

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại quốc gia *  Tên Cơ quan tiếp nhận:  Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê ...

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, ...

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch bậ thang  thủy điện các dòng sông
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch bậ thang thủy điện các dòng sông
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch bậ thang  thủy điện các dòng sông * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính:  Sửa ...

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn lập quy hoạch phát triển điện lực địa phương * Tên Cơ quan tiếp nhận: Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, ...

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 16 tháng 8, 2012

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựngđường dây và trạm biến áp * Tên Cơ quan tiếp nhân: Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương * Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi, ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật