Dịch vụ xin giấy phép

Dịch vụ tư vấn ISO 22000
Dịch vụ tư vấn ISO 22000
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

Là hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có cấu trúc tương tự như ISO 9001:2000 và được dựa trên nền tảng của 7 nguyên tắc HACCP & các yêu cầu chung của hệ thống quản lý ...

Giới thiệu ISO 9001:2008
Giới thiệu ISO 9001:2008
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

ISO là gì ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)   Lịch sử về ISO -          ISO được thành lập năm 1947 -          Trụ ...

Dịch vụ tư vấn OHSAS 18001: 2007
Dịch vụ tư vấn OHSAS 18001: 2007
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan ...

Dịch vụ tư vấn TMQ
Dịch vụ tư vấn TMQ
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

TQM (Total Quality Management): là phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng dựa trên sự tham ra của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự cải ...

ISO 14001: 2004
ISO 14001: 2004
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

ISO 14001: 2004 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản ...

Dịch vụ tư vấn HACCP
Dịch vụ tư vấn HACCP
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

Bước 1: Lập nhóm công tác về HACCP. Việc nghiên cứu HACCP đòi hỏi phải thu thập, xử lý và đánh giá các số liệu chuyên môn. Do đó, các phân tích phải được tiến hành bởi nhóm cán bộ thuộc ...

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 28 tháng 6, 2011

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địaa) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở ...

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm xinGiayPhep.Com chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp hồ sơ xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện khách hàng ...

Giấy phép tư vấn giám sát điện lực
Giấy phép tư vấn giám sát điện lực
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Giấy phép tư vấn giám sát điện lực I. Thủ tục xin giấy phép tư vấn giám sát điện lực Cung cấp dịch vụ xin giấy phép tư vấn giám sát điện lực cho quý khách hàng. Để công ...

Giấy phép hoạt động điện lực
Giấy phép hoạt động điện lực
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Bạn đang có nhu cầu xin Giấy phép hoạt động điện lực? Bạn muốn tìm một dịch vụ xin Giấy phép hoạt động điện lực có uy tín? Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các ...

Thủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV
Thủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

Thủ tục Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn chuyên ngành điện lực cấp điện áp dưới 35KV a) Tên thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép hoạt động điện lực tư vấn ...

Cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Cấp Giấy phép hoạt động điện lực
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 23 tháng 6, 2011

I. Đơn vị chủ trì, địa chỉ liên hệ 1.     Đơn vị chủ trì: Cục Điều tiết điện lực - Người chỉ đạo: Ông Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng; Ông Nguyễn Vũ Quang - ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật