Dịch vụ xin giấy phép

Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy định về quy trình đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước   Thủ tục Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn thực phẩm đối với thực phẩm thông thường ...

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm
Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm   Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Trình tự thực hiện Tổ chức, Cá ...

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau: 1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố); 2. Bản sao Giấy chứng nhận ...

Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố
Cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Hướng dẫn cách lập Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và dữ liệu công bố. 1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: a) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP. ...

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm 1. Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm được làm thành 01 bộ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới cơ quan ...

 Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm
Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy định của pháp luật hiện hành về Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm Các tổ ...

Quy định về ghi nhãn mỹ phẩm
Quy định về ghi nhãn mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Các quy định về ghi nhãn mỹ phẩm: Vị trí nhãn, kích thước, hình thức, nội dung nhãn mỹ phẩm và ngôn ngữ trên nhãn mỹ phẩm Vị trí nhãn mỹ phẩm 1. Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng ...

Các quy định về quảng cáo mỹ phẩm
Các quy định về quảng cáo mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Việc quảng cáo mỹ phẩm phải tuân thủ các quy định như sau:   I. Quy định về quảng cáo mỹ phẩm 1. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như ...

Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm
Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm như sau:  1. Tổ chức, cá nhân trước khi quảng cáo mỹ phẩm phải gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm ...

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Hướng dẫn Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định tại 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại ...

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhan nước ngoài tại Hà Nội
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhan nước ngoài tại Hà Nội
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

 Thủ tục Cấp, sửa lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại din của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội. Thủ tục Cấp, sửa lại, sửa đổi, bổ sung, gia ...

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

  Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ ...

Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả   Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị ...

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép đo đạc bản đồ
Dịch vụ tư vấn xin giấy phép đo đạc bản đồ
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép đo đạc bản đồ. 1. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: - Bản đăng ký hoạt động đo đạc & bản đồ (theo Mẫu số 1) - Quyết định thành ...

Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy định về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn ...

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm
Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, ...

Dịch vụ tư vấn luật xin cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm
Dịch vụ tư vấn luật xin cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Trình tự thực hiện Tổ chức, Cá nhân: Chuẩn ...

Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước Quy định về quy trình đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận ...

Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu bia phạm vi 2 tỉnh trở lên
Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu bia phạm vi 2 tỉnh trở lên
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu – bia từ hai tỉnh trở lên: 1. Trình tự thực hiện như sau: - Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Bộ Công Thương - Bộ Công ...

Dịch vụ xin cấp giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử
Dịch vụ xin cấp giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Luật sư Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục xin xác nhận hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đăng ký cung cấp dịch ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật