Dịch vụ tư vấn Luật hôn nhân

  • 03 tháng 10, 2013
  • 625 lượt xem
  • 0 bình luận
Giới thiệu các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực hôn nhân gia đình

Luật Bắc Việt cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý đa dạng cho lĩnh vực hôn nhân gia đình như:

-Tư vấn về thủ tục kết hôn đặc biệt là hôn nhân có yếu tố nước ngoài;

-Tư vấn và trợ giúp về thủ tục ly hôn;

-Tư vấn các vấn đề tiền hôn nhân (bao gồm thảo thuận đảm bảo tài sản trước hôn nhân);

-Tư vấn, trợ giúp việc xác định cha mẹ cho con, xác định con cho cha mẹ;

-Tư vấn các thủ tục nhận nuôi con nuôi;

-Tư vấn và trợ giúp các thủ tục pháp lý  về việc phân chia tài sản trong hôn nhân;

-Tham gia tranh tụng trong vụ án ly hôn;

-Tư vấn và trợ giúp các thủ tục pháp lý về khai nhận và phân chia di sản thừa kế...

-Tư vấn và trợ giúp các thủ tục pháp lý về việc lập và hủy di chúc;
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật