Dịch vụ nhãn hiệu

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp100% vốn nước ngoài
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp100% vốn nước ngoài
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp100% vốn nước ngoài Luật Bắc Việt sẽ giúp khách hàng thay đổi về cấu trúc tài chính hay cơ cấu tổ chức và hoạt động qua nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc doanh ...

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp cổ phần Luật Bắc Việt sẽ giúp khách hàng thay đổi về cấu trúc tài chính hay cơ cấu tổ chức và hoạt động qua nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc doanh ...

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thường gắn liền với các thay đổi về cơ cấu sở hữu và hoại hình doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp cũng gắn liền với ...

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp: Đối tượng: Các doanh nghiệp trong lộ trình cổ phần hóa. Lợi ích mang lại cho khách hàng: Doanh nghiệp có những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào ...

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Tư vấn Luật Bắc Việt với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ tư vấn giúp ...

Tư vấn Dự án Đầu tư
Tư vấn Dự án Đầu tư
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 16 tháng 4, 2011

Trình tự thủ tục tư vấn lập dự án đầu tư. Tư vấn Dự án Đầu tư : Tư vấn Góp vốn Đầu tư Dự án : Tư vấn vốn góp và phân chia lợi nhuận sau đầu tư, tư vấn góp vốn bằng quyền sở ...

Tư vấn Đầu tư nước ngoài
Tư vấn Đầu tư nước ngoài
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 08 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt cung cấp dịch vụ vấn đầu tư nước ngoài: Tư vấn thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, tư vấn thành lập công ty liên doanh vàĐiều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, ...

Khi tiến hành việc Chuyển đổi từ Công Ty TNHH thành Công Ty cổ phần
Khi tiến hành việc Chuyển đổi từ Công Ty TNHH thành Công Ty cổ phần
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 08 tháng 4, 2011

Khi tiến hành việc Chuyển đổi từ Công Ty TNHH thành Công Ty cổ phần, Quý khách hàng tiến hành theo trình tự thủ tục sau: 1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước Chuyển ...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì
 • Đăng ký bản quyền
 • 04 tháng 4, 2011

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì   Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định: 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải ...

Quyền tác giả và quyền liên quan
Quyền tác giả và quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

  Quyền tác giả và quyền liên quan 1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền ...

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

  Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.2. Tổ chức ...

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây ...

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả
 • Đăng ký bản quyền
 • 03 tháng 4, 2011

· Để tiến hành đăng ký bản quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm chuẩn bị các tài liệu sau đây: · TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP · Nếu chủ thể đăng ký là chủ ...

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền
 • 01 tháng 4, 2011

Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký ...

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền
 • 01 tháng 4, 2011

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan 1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là tổ chức phi lợi nhuận do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác ...

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan
 • Đăng ký bản quyền
 • 01 tháng 4, 2011

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên ...

Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục
Đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan, thủ tục
 • Đăng ký bản quyền
 • 24 tháng 5, 2009

 Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Để tiến hành đăng ký bản quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm chuẩn bị các tài liệu sau đây: 1.Nếu chủ thể đăng ký là chủ ...

Quyền tác giả, Quyền liên quan, Bản quyền tác giả
Quyền tác giả, Quyền liên quan, Bản quyền tác giả
 • Đăng ký bản quyền
 • 24 tháng 5, 2009

Quyền tác giả là gì: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.  Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, ...

 Thương hiệu Bắc Việt Luật và ý nghĩa biểu trưng của Logo
Thương hiệu Bắc Việt Luật và ý nghĩa biểu trưng của Logo
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 24 tháng 4, 2009

Mang trong mình hình ảnh về một sự bền vững, chắc chắn, rắn rỏi, kết cấu chặt chẽ và có phần hơi độc đáo lạ lẫm, khiến biểu tượng của Bắc Việt Luật khộng gây nhầm lẫn hay không ai ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật