Dịch vụ nhãn hiệu

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản Hiện tại Việt Nam chưa đưa ra các điều kiện đạo đức đối với người làm công việc môi giới bất động sản. Nhưng vấn đề tiêu chuẩn ...

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản Hiện tại Việt Nam chưa đưa ra các điều kiện đạo đức đối với người làm công việc môi giới bất động sản. Nhưng vấn đề tiêu chuẩn ...

Thời hạn và những bước thực hiện môi giới bất động sản
Thời hạn và những bước thực hiện môi giới bất động sản
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Thời hạn và những bước thực hiện môi giới bất động sản 1. Quy trình môi giới bất động sản Chủ sở hữu nhà liên hệ nhà môi giới bất động sản để tìm hiểu thông tin liên quan đến ...

Pháp luật về nhà ở
Pháp luật về nhà ở
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Pháp luật về nhà ở Pháp luật về kinh doanh bất động sản được quy định cụ thể trong Bộ Luật nhà ở số 56/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ...

Pháp luật về đầu tư , xây dựng
Pháp luật về đầu tư , xây dựng
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Pháp luật về đầu tư , xây dựng 1. Pháp luật đầu tư : Trong những năm qua, cùng với đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, những quy định của pháp luật Việt Nam về ...

Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Pháp luật về thương mại, doanh nghiệp A. Pháp luật về thương mại: Pháp luật về thương mại được quy định cụ thể trong Luật thương mại ngày 10/5/1997 của Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt ...

Khả năng môi giới Bất động sản
Khả năng môi giới Bất động sản
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Khả năng môi giới Bất động sản Khả năng môi giới là chìa khoá để hoàn thành bất cứ một thương vụ về bất động sản thành công nào, dù lớn hay nhỏ. Vấn đề ở đây là nghệ thuật môi ...

Quá trình phát triển của Thị trường BĐS Việt Nam
Quá trình phát triển của Thị trường BĐS Việt Nam
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Quá trình phát triển của Thị trường BĐS Việt Nam Việc điểm lại các thời kỳ phát triển thị trường BĐS ở nước ta để có sự nhìn nhận tổng quát toàn cảnh về quá trình hình thành và phát ...

Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam
Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam Sự phát triển thị trường BĐS có thể được coi như là sự biểu hiện của tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của một quốc ...

Giá trị và giá cả bất động sản
Giá trị và giá cả bất động sản
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Giá trị và giá cả bất động sản 1. Giá trị bất động sản Trên lý thuyết, người ta có thể đánh giá hay giải thích giá trị theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, giá trị thị trường vẫn luôn ...

Nghĩa vụ của nhà đầu tư
Nghĩa vụ của nhà đầu tư
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Nghĩa vụ của nhà đầu tư - Lập quy hoạch chi tiết xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. - Trực tiếp đầu tư xây dựng hệ thống ...

Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 4, 2011

Trình tự và thủ tục thực hiện một dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản Hoạt động đầu tư dự án kinh doanh bất động sản về cơ bản được tiến hành theo quy định về đầu tư nói ...

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước
Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành doanh nghiệp 100% vốn trong nước Luật Bắc Việt Law Firm chuyên tư vấn thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành ...

Chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành liên doanh
Chuyển đổi doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành liên doanh
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 101/2006/NĐ-CP và phải chịu ...

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 17 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt hiểu rằng hoạt động tư vấn không thể tách rời đào tạo. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua việc cung cấp các ...

Tư vấn luật mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Tư vấn luật mua bán sáp nhập doanh nghiệp
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Luật Bắc Việt là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động sát nhập và mua bán. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với ...

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là điều cần thiết vì doanh nghiệp nhà nước đang lộ trình biến đổi. Luật Bắc Việt sẽ giúp khách hàng thay đổi về cấu trúc tài chính hay ...

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là điều cần thiết vì doanh nghiệp nhà nước đang lộ trình biến đổi. Luật Bắc Việt sẽ giúp khách hàng thay đổi về cấu trúc tài chính hay cơ cấu tổ ...

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp liên doanh
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp liên doanh
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp liên doanh. Luật Bắc Việt sẽ giúp khách hàng thay đổi về cấu trúc tài chính hay cơ cấu tổ chức và hoạt động qua nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp ...

Tư vấn mua bán doanh nghiệp cổ phần
Tư vấn mua bán doanh nghiệp cổ phần
 • Dịch vụ nhãn hiệu
 • 17 tháng 4, 2011

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) Luật Bắc Việt là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp. Với nhóm tư vấn chuyên gia giàu ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật