Dịch vụ nhãn hiệu

Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

  Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 06 Advertisement columns of metal Cột để dán quảng cáo bằng kim ...

Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 05 Abrasives (Dental --- ) Chất mài dùng trong nha khoa  050001 05 Absorbent ...

Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 04 Alcohol [fuel] Cồn sử dụng như chất đốt [nhiên ...

Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 03 Abrasive cloth Vải để mài 030160 03 Abrasive ...

Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 02 Agglutinants for paints Chất kết dính dùng cho thuốc màu 020087 02 Alizarine ...

Nhóm 1 bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 1 bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Nhóm 31, bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 31, bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Sở hữu trí tuệ : Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Quy trình thẩm định nhãn hiệu
Quy trình thẩm định nhãn hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 9, 2015

Kết quả thẩm định hình thức Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu
Quy trình đăng ký nhãn hiệu
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 24 tháng 9, 2015

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: Nhãn hiệu ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu  Tra cứu chính thức tại Văn phòng luật sư ở Mỹ là 7 – 12  ngày làm việc Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ (sau đây gọi tắt là “Cơ quan Đăng ...

Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Nộp đơn nhãn hiệu hàng hoá Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc nếu họ có đại diện hợp ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc và hiệu lực văn bằng
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Đăng ký thương hiệu tại Trung Quốc| Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Giấy uỷ quyền theo mẫu do Bắc Việt Luật cung cấp (không cần công chứng). 15 mẫu nhãn hiệu (kích ...

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Trung Quốc
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn ...

Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Thẩm định đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Quy trình đăng ký nhãn hiệu và thời gian thẩm định! a) Thẩm định hình thức đơn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối ...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật
Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tập thể của Bắc Việt Luật Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký nhãn hiệu tập thể; Tư vấn tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu tập thể; Tra ...

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể Tờ khai đăng ký và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Giấy uỷ quyền (theo mẫu Luật Việt An) 10 mẫu NHHH (không nhỏ hơn 3×3 cm, không ...

Đăng ký nhãn hiệu tập thể
Đăng ký nhãn hiệu tập thể
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Nhằm khai thác thế mạnh của một nhãn hiệu chung các tổ chức cá nhân có thể lựa chọn việc đăng ký nhãn hiệu tập thể giúp cho là nhãn hiệu tập thể được dùng để phân biệt hàng hoá, dịch ...

Gia hạn văn bằng bảo hộ khi hết hạn
Gia hạn văn bằng bảo hộ khi hết hạn
 • Gia hạn nhãn hiệu
 • 26 tháng 7, 2015

Hồ sơ  yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm: (a) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư ...

Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
Tra cứu nhãn hiệu và khả năng bảo hộ
 • Đăng ký nhãn hiệu Việt Nam
 • 26 tháng 7, 2015

Tra cứu nhãn hiệu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu có khả ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật