Dịch vụ nhãn hiệu

Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 24. Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 24 Adhesive fabric for application by heat Vải dính có thể dán ...

Nhóm 23. Các loại sợi dùng để dệt trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 23. Các loại sợi dùng để dệt trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 23. Các loại sợi dùng để dệt. Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 23 Chenille yarn Sợi tua viền 230031 23 Coir thread and yarn Sợi và chỉ ...

Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, buồm, bao, túitrong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, buồm, bao, túitrong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 22. Dây, dây thừng, lưới, vải bạt, buồm, bao, túi Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 22 Animal hair Lông động vật 200650 22 Awnings Lều, ...

Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 21. Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc Nhóm Tên sản phẩm tiếng Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 21 Abrasive pads for kitchen purposes Nùi để đánh bóng dùng ...

Nhóm 20. Ðồ gỗ, gương khung ảnh trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 20. Ðồ gỗ, gương khung ảnh trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 20. Ðồ gỗ, gương khung ảnh; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 20 Air cushions, not for medical purposes Ðệm không khí không dùng trong ngành ...

Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 19. Vật liệu xây dựng phi kim loại; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 19 Advertisement columns [not of metal] Cột để dán quảng cáo [không bằng kim ...

Nhóm 18. Da và giả da, ...trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 18. Da và giả da, ...trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 18. Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các nhóm khác; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng ...

Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca...trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca...trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 16 tháng 10, 2015

Nhóm 17. Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca và các sản phẩm làm từ các loại vật liệu này và không được xếp ở các nhóm khác; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm ...

Nhóm 16. Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong các nhóm khác;
Nhóm 16. Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong các nhóm khác;
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 16. Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này, mà không được xếp trong các nhóm khác; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 16 Address ...

Sở hữu trí tuệ : Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc.
Sở hữu trí tuệ : Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc.
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Sở hữu trí tuệ : Nhóm 15. Dụng cụ âm nhạc. Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 15 Accordions Ðàn phong cầm (acoordeon) 150001 15 Bagpipes Kèn bễ ...

Nhóm 13. Vũ khí bắn nổ bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 13. Vũ khí bắn nổ bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 13. Vũ khí bắn nổ; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 13 Acetyl-nitrocellulose Axetyl-nitroxelulo 130001 13 Air pistols [weapons] Súng hơi ngắn [vũ ...

Nhóm 12. Xe cộ phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 12. Xe cộ phân loại hàng hóa quốc tế
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 12. Xe cộ; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 12 Aerial conveyors Băng chuyền trên không 120004 12 Aeronautical apparatus, machines and appliances Thiết ...

Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh.
Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh.
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh. Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên ...

Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả;
Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả;
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 10 Abdominal belts Ðai ...

Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh.
Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh.
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 11. Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hới nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh. Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên ...

Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả;
Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả;
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 10. Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay, mắt và răng giả; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 10 Abdominal belts Ðai ...

Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy;
Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy;
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy;
Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy;
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 9.Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công bảng phân loại hàng hóa
Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công bảng phân loại hàng hóa
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 8. Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 08 Abrading instruments [hand instruments] Dụng cụ để mài ...

Nhóm 7. Máy và máy công cụ ;
Nhóm 7. Máy và máy công cụ ;
 • Phân loại hàng hóa dịch vụ
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 7. Máy và máy công cụ ; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 07 Acetylene cleaning apparatus Thiết bị làm sạch axetilen 070002 07 Adhesive bands for ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật