Dịch vụ luật

Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu
Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh rượu
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh rượu 1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu A. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu 1. Thương nhân là ...

Dịch vụ xin visa nước ngoài
Dịch vụ xin visa nước ngoài
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Dịch vụ xin visa nước ngoài Việc xin visa nước ngoài tùy thuộc vào chính sách xuất nhập cảnh và pháp luật của đất nước bạn muốn xin visa. Do đó để được tư vấn kỹ về trình tự thủ tục ...

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch
Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Mã số mã vạch sản phẩm là một dãy các vạch và khoảng trống song song xen kẽ được sắp xếp theo một qui tắc mã hóa nhất định để thể hiện mã số (hoặc ...

Giấy phép lưu hành thiết bị y tế
Giấy phép lưu hành thiết bị y tế
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Luật Bắc Việt chuyên tư vấn thủ tục Đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế, cung cấp hồ sơ xin Đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế, đại diện khách hàng nộp hồ sơ Đăng ...

Giấy phép sản xuất sản phẩm y tế
Giấy phép sản xuất sản phẩm y tế
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Cung cấp dịch vụ xin cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cho quý khách hàng.Cơ sở muốn đăng ký lại vắc xin, sinh phẩm để sản xuất, lưu hành tại Việt Nam thì phải nộp hồ sơ trong vòng 3 ...

Giấy phép phân phối thuốc
Giấy phép phân phối thuốc
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Luật Bắc Việt chuyên tư vấn và soạn thảo hồ sơ xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc, nhằm giúp các tổ chức có thế giảm bớt chi phí tài chính và thời gian thực hiện dựa vào ...

Chứng nhận đủ điều kiện VSATTP
Chứng nhận đủ điều kiện VSATTP
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Luật Bắc Việt nhận làm thủ tục xin giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói với chi phí dịch vụ thấp nhất. Quý khách có nhu cầu xin giấy Chứng nhận đủ điều ...

Tư vấn xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
Tư vấn xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

I/ Tư vấn trước khi xin giấy phép: Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới việc xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Hướng dẫn và tư vấn những sản phẩm nào cần xin giấy phép nhập ...

Tư vấn xin giấy phép thành lập website
Tư vấn xin giấy phép thành lập website
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 11 tháng 4, 2012

Các doanh nghiệp, tổ chức khi thành lập website thuộc các trường hợp sau phải xin giấy phép thành lập website. 1. Việc thiết lập trang thông tin điện tử, việc cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử ...

Dịch vụ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Dịch vụ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 11 tháng 4, 2012

Dịch vụ xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Tổ chức hoạt động trang tin điện tử tổng hợp trên internet phải xin giấy phép của Bộ Thông tin - Truyền thông. “Trang ...

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch vụ của Luật Bắc Việt
Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch vụ của Luật Bắc Việt
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 11 tháng 4, 2012

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm Luật Bắc Việt chuyên tư vấn thủ tục xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp hồ sơ xin Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, đại diện giao dịch ...

ISO 27000 TOOLKIT
ISO 27000 TOOLKIT
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

ISO 27000 TOOLKIT là bộ sản phẩm an toàn đồng nhất do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phối hợp với Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) xây dựng nhằm giúp các tổ chức có được một ...

Dịch vụ tư vấn quy trình ISO/IEC 17025
Dịch vụ tư vấn quy trình ISO/IEC 17025
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

Qua quá trình đúc kết kinh nghiệm chung từ thực tiễn triển khai thực hiện hai tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 25 và EN 45001. Vào năm 1999 phiên bản thứ nhất của ISO 17025 ra đời. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu ...

Dịch vụ tư vấn ISMS
Dịch vụ tư vấn ISMS
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

Thiết lập ISMS (Hệ thống an toàn thông tin) · Xác định phạm vi, giới hạn của ISMS dưới dạng các đặc thù công việc, tổ chức, vị trí, tài sản và công nghệ · Xác định chính sách ISMS · ...

Dịch vụ tư vấn 5S
Dịch vụ tư vấn 5S
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

5S có nguồn gốc từ tiếng Nhật: SEIRI SEITON SEISO SEIKETSU SHITSUKE Đừng nghĩ rằng chỉ có người Nhật mới có thể áp dụng được 5S. Tất cả chúng ta đều có thể áp dụng. Hãy xem ...

Dịch vụ tư vấn ISO 22000
Dịch vụ tư vấn ISO 22000
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

Là hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, có cấu trúc tương tự như ISO 9001:2000 và được dựa trên nền tảng của 7 nguyên tắc HACCP & các yêu cầu chung của hệ thống quản lý ...

Giới thiệu ISO 9001:2008
Giới thiệu ISO 9001:2008
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

ISO là gì ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)   Lịch sử về ISO -          ISO được thành lập năm 1947 -          Trụ ...

Dịch vụ tư vấn OHSAS 18001: 2007
Dịch vụ tư vấn OHSAS 18001: 2007
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999. OHSAS 18001 cung cấp các yêu cầu về an tòan ...

Dịch vụ tư vấn TMQ
Dịch vụ tư vấn TMQ
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

TQM (Total Quality Management): là phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng dựa trên sự tham ra của mọi thành viên nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự cải ...

ISO 14001: 2004
ISO 14001: 2004
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 04 tháng 4, 2012

ISO 14001: 2004 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường nó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của tổ chức. Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật