Dịch vụ luật

Quy định về ghi nhãn mỹ phẩm
Quy định về ghi nhãn mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Các quy định về ghi nhãn mỹ phẩm: Vị trí nhãn, kích thước, hình thức, nội dung nhãn mỹ phẩm và ngôn ngữ trên nhãn mỹ phẩm Vị trí nhãn mỹ phẩm 1. Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng ...

Các quy định về quảng cáo mỹ phẩm
Các quy định về quảng cáo mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Việc quảng cáo mỹ phẩm phải tuân thủ các quy định như sau:   I. Quy định về quảng cáo mỹ phẩm 1. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như ...

Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm
Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm như sau:  1. Tổ chức, cá nhân trước khi quảng cáo mỹ phẩm phải gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm ...

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Hướng dẫn Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định tại 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ. Thủ tục Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại ...

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhan nước ngoài tại Hà Nội
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhan nước ngoài tại Hà Nội
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

 Thủ tục Cấp, sửa lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại din của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội. Thủ tục Cấp, sửa lại, sửa đổi, bổ sung, gia ...

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

  Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ ...

Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả   Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả Trình tự thực hiện - Tổ chức chuẩn bị ...

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép đo đạc bản đồ
Dịch vụ tư vấn xin giấy phép đo đạc bản đồ
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép đo đạc bản đồ. 1. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: - Bản đăng ký hoạt động đo đạc & bản đồ (theo Mẫu số 1) - Quyết định thành ...

Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy định về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn ...

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm
Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, ...

Dịch vụ tư vấn luật xin cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm
Dịch vụ tư vấn luật xin cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Thủ tục Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm. Trình tự thực hiện Tổ chức, Cá nhân: Chuẩn ...

Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 26 tháng 5, 2012

Đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước Quy định về quy trình đăng ký chất lượng thực phẩm thông thường sản xuất trong nước Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận ...

Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu bia phạm vi 2 tỉnh trở lên
Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu bia phạm vi 2 tỉnh trở lên
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Hồ sơ Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn rượu – bia từ hai tỉnh trở lên: 1. Trình tự thực hiện như sau: - Thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) gửi hồ sơ về Bộ Công Thương - Bộ Công ...

Dịch vụ xin cấp giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử
Dịch vụ xin cấp giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Luật sư Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện thủ tục xin xác nhận hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử Hồ sơ bao gồm: a) Đơn đăng ký cung cấp dịch ...

Dịch vụ tư vấn xin giấy phép bán hàng đa cấp
Dịch vụ tư vấn xin giấy phép bán hàng đa cấp
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Tư vấn xin giấy phép bán hàng đa cấp Luật sư Bắc Việt Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và lập hồ sơ xin cấp phép bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp như sau: 1. Khái niệm bán hàng đa cấp theo pháp ...

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử
Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Tư vấn xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử Quy định chung 1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, các pháp nhân có yếu tố nước ...

Dịch vụ Công bố lưu hành mỹ phẩm
Dịch vụ Công bố lưu hành mỹ phẩm
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Công bố lưu hành mỹ phẩm Theo quy định của pháp luật  thì các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục ...

Dịch vụ tư vấn xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Dịch vụ tư vấn xin cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Một trong các điều kiện khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam quan tâm là doạnh nghiệp lữ hành mình đặt dịch vụ có chức năng kinh doanh lữ hành ...

Dịch vụ xin Giấy phép lao động(WORK PERMIT)
Dịch vụ xin Giấy phép lao động(WORK PERMIT)
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT) Ngày 17 tháng 6 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo ...

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit)
Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit)
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 25 tháng 5, 2012

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit) Người nước ngoài lao động tại Việt nam phải đủ điều kiện về trình độ, sức khoẻ và được cấp giấy phép lao ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật