Dịch vụ luật

Thủ tục đăng ký việc thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký việc thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 31 tháng 5, 2012

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp – Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành ...

Thủ tục đăng ký việc cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký việc cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công ...

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cơ quan phối hợp (nếu ...

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp
Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn từ năm 1911 đến 31/7/1956 hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính Tư pháp Cách thức thực ...

Thủ tục cải chính hộ tịch
Thủ tục cải chính hộ tịch
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ ...

Thủ tục hành chính Tư pháp cấp xã
Thủ tục hành chính Tư pháp cấp xã
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ ...

Thủ tục đăng ký việc thay đổi, chấm dứt Giám hộ có yếu tố nước ngoài
Thủ tục đăng ký việc thay đổi, chấm dứt Giám hộ có yếu tố nước ngoài
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Thái ...

Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài
Thủ tục Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành ...

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng
Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ ...

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành ...

Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư
Thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Nghệ An Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu ...

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam
Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu ...

Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam
Thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Tư pháp, VP ...

Thủ tục xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
Thủ tục xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cơ quan phối hợp (nếu ...

Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam
Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu ...

 Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam
Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ...

 Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện ...

Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Qua Bưu ...

 Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài
 • Thay đổi đăng ký kinh doanh
 • 31 tháng 5, 2012

Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí ...

Dịch vụ khắc dấu cho doanh nghiệp
Dịch vụ khắc dấu cho doanh nghiệp
 • Dịch vụ xin giấy phép
 • 31 tháng 5, 2012

DỊCH VỤ KHẮC DẤU                                                     HƯỚNG DẪN  ĐĂNG KÝ MẪU DẤU PHÁP NHÂN Thủ tục khắc dấu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  hoặc ...