Chiến lược thương hiệu

Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

  Nhóm 6. Kim loại thường và hợp kim của chúng; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 06 Advertisement columns of metal Cột để dán quảng cáo bằng kim ...

Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 5. Các sản phẩm dược, thú y; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 05 Abrasives (Dental --- ) Chất mài dùng trong nha khoa  050001 05 Absorbent ...

Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 4. Dầu và mỡ công nghiệp; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 04 Alcohol [fuel] Cồn sử dụng như chất đốt [nhiên ...

Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 3. Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 03 Abrasive cloth Vải để mài 030160 03 Abrasive ...

Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni trong bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 2. Thuốc màu, sơn, vecni; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản phẩm tiếng Việt Mã 02 Agglutinants for paints Chất kết dính dùng cho thuốc màu 020087 02 Alizarine ...

Nhóm 1 bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 1 bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Nhóm 1. Sản phẩm hoá học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Nhóm 31, bảng phân loại hàng hóa quốc tế
Nhóm 31, bảng phân loại hàng hóa quốc tế
 • Chiến lược thương hiệu
 • 15 tháng 10, 2015

Sở hữu trí tuệ : Nhóm 31. Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác; Nhóm Tên sản phẩm tiếng Anh Tên sản ...

Trang: 123