Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

  • Bài viết
  • 30 tháng 8, 2012
  • 123 lượt xem
  • 0 bình luận
Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước cũng như điều hành sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Vinalines xây dựng đề án tái cơ cấu, để Tổng công ty sớm hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu, đồng thời tạo sự tập trung thống nhất cao.

Sau khi xem xét tình hình thực tế, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với ông Dương Chí Dũng và ông Nguyễn Ngọc Huệ thống nhất phương án đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển ông Dương Chí Dũng về làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huệ giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Vinalines.


Ông Dương Chí Dũng.

Quá trình thực hiện quy trình để đề nghị bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng cũng đồng thời với việc thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huệ. Ngày 19/10/2011, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã có Nghị quyết số 81 thống nhất thông qua phương án sắp xếp lại cán bộ như trên trình Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam, gồm: Tập thể lãnh đạo, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn và HĐTV Vinalines cùng ông Nguyễn Ngọc Huệ và ông Dương Chí Dũng để trao đổi về chủ trương sắp xếp lại cán bộ cũng như nhiệm vụ sẽ đảm nhận.

Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải và đại diện Bộ Nội vụ, đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với HĐTV, Thường vụ Đảng ủy Vinalines đã họp vào ngày 15/12/2011 đồng thời đề nghị HĐTV  và cấp ủy Đảng Vinalines có nhận xét, đánh giá về trường hợp ông Nguyễn Ngọc Huệ và ông Dương Chí Dũng. 100%  HĐTV của Vinalines đã bỏ phiếu tán thành việc điều động và bổ nhiệm này. Đảng ủy Vinalines đã có nhận xét, đánh giá đối với cán bộ; HĐTV Vinalines đã họp, có Nghị quyết và Tờ trình số 2546/TTr-HHVN đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nội vụ trình Thủ tướng để ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinalines để bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục HHVN; bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huệ, Cục trưởng giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinalines. Ngày 20/12/2011, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT đã họp và có Nghị quyết số 108/BCSĐBGTVT về vấn đề trên.

Ngày 23/12/2011 Bộ Giao thông Vận tải có Tờ trình số 8794/TTr-BGTVT gửi Ban cán sự đảng Chính phủ. Ngày 26/12/2011 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có Văn bản số 429-CV/ĐUK về công tác cán bộ của Vinalines, trong đó nêu rõ Ban Thường vụ Đảng uỷ thống nhất với chủ trương của Ban cán sự đảng Chính phủ về việc điều động và bổ nhiệm các đồng chí Dương Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Huệ.

Sau khi  Bộ Nội vụ có Tờ trình số 07/TTr-BNV về công tác nhân sự tại Vinalines, ngày 06/02/2012, Thủ tướng có Quyết định số 142/QĐ-TTg về việc ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinalines để Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đồng thời Thủ tướng có Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 06/02/2012 bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Huệ giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinalines. Cũng trong ngày này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 221/QĐ-BGTVT về việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Như vậy, việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng và ông Nguyễn Ngọc Huệ đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện quy trình từ tháng 10/2011 đến tháng 02/2012 là gần 5 tháng.

Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng đã được sự thống nhất cao của tập thể Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục. Ngoài ra, vào tháng 9/2011, Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra tại Vinalines theo chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2011, không phải thanh tra đột xuất hoặc thanh tra theo đơn tố giác, tố cáo. Theo quy định hiện hành của pháp luật, khi một doanh nghiệp hay một đơn vị trong quá trình thanh tra thì mọi hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị được thanh tra vẫn diễn ra bình thường, trong đó có công tác nhân sự.

Thời điểm Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là trước khi Đoàn thanh tra Chính phủ làm việc với lãnh đạo Vinalines triển khai dự thảo kết luận thanh tra và trước khi có Kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ ngày 16/2/2012. Trong quá trình tiến hành quy trình bổ nhiệm, Bộ Giao thông Vận tải không nhận được bất kỳ thông tin nào từ các cơ quan chức năng hay đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về sai phạm của ông Dương Chí Dũng. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải không biết thông tin về sai phạm của ông Dương Chí Dũng trước khi ký quyết định bổ nhiệm.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Dương Chí Dũng, ngày 18/5/2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 1110/QĐ-BGTVT tạm đình chỉ công tác và Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 115-QĐ/TV đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Dương Chí Dũng.
  • TAG :